Friday, December 31, 2010

bulu binatang -najis ka?

Dimasukkan oleh IbnuNafis
Label: Soal Jawab Ibadah
Oleh : Mufti Brunei

Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu
`Ala Rasulillah, Wa’ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah
Islam menggalakkan penganutnya untuk sentiasa menjaga kebersihan, baik pada tubuh badan, pakaian dan lain-lain, lebih-lebih lagi ketika menunaikan ibadah seperti sembahyang. Bukan sahaja bersih daripada benda-benda najis malahan juga bersih daripada sebarang kekotoran. Pengertian kotor dan najis itu adalah berbeza pada pandangan syarak kerana setiap yang kotor itu tidak semestinya najis dan setiap yang najis pula adalah kotor. Umapamanya pakaian yang terkena lumpur,kuah kari atau kopi adalah kotor tetapi ia tidak najis.
Berbalik kepada tajuk di atas iaitu bulu binatang adakah ia najis ataupun tidak? Apabila dilihat perihal bulu di zaman sekarang, memang banyak dimanfaatkan oleh manusia seperti dijadikan pakaian, alas, perhiasan, berus dan sebagai nya. Masalah yang timbul adakah ia boleh digunakan ataupun tidak dan adakah sah sembahyang ketika memakainya.
Bulu binatang itu ada yang datangnya daripada binatang yang halal dimakan dagingnya dan binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Binatang itu pula ada yang disembelih dan ada juga yang mati bukan kerana disembelih (bangkai). Maka IRSYAD HUKUM kali ini meninjau lebih lanjut ketetapan hukum syarak mengenai perkara tersebut.
BINATANG YANG HALAL DIMAKAN DAGINGNYA
Bulu binatang yang halal dimakan seperti unta, lembu, kambing, arnab, ayam dan sebagainya, jika terpisah dari badannya sama ada dicabut, tercabut atau sebagainya ketika binatang itu hidup atau mati kerana disembelih maka adalah ia suci (tidak najis). Firman Allah Subhanahu Wata’ala yang tafsirnya :

“Dan (ia juga menjadikan bagi kamu) dari berjenis-jenis bulu binatang-binatang ternak itu, pelbagai perkakas rumah dan perhiasan (untuk kamu menggunakannya) hingga ke suatu masa.”
(Surah An-Nahl ayat 80).
Jika bulu binatang tersebut terpisah sesudah ia menjadi bangkai maka bulu binatang berkenaan adalah najis.
Adapun anggota yang lain selain bulunya jika di potong atau dipisahkan dari badannya ketika binatang itu masih hidup ia dihukumkan sebagai bangkai, sebagaimana disebutkan dalam hadis daripada Abu Sa’id Al-Khudri Radiallahuanhu yang maksudnya :

Bahawasanya Rasulullah Sallalahahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai potongan bonggol-bonggol unta dan ekor-ekor kambing. Baginda bersabda :
“Apa yang dipotong daripada yang hidup adalah bangkai.”
(Hadis riwawat Al-Hakim)
Hadis ini ditakhshishkan oleh dalil Al-Quran yang telah disebutkan di atas di mana bulu bianatang yang halal dimakan itu jika terpisah ketika binatang itu hidup adalah suci. Demikian juga halnya dengan anggota yang terpisah daripada manusia, ikan atau belalang ia adalah suci.
BINATANG YANG TIDAK HALAL DIMAKAN DAGINGNYA
Jika bulu binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing, monyet, musang dan sebagainya, terpisah daripada badannya ketika binatang itu masih hidup, maka bulu tersebut adalah najis apatah lagi sesudah binatang tersebut mati. Demikianlah juga anggota-anggotanya yang lain jika bercerai daripada binatang itu adalah dikira bangkai. (Mughni Al-Muhtaj, Kitab Ath-Thaharah, Bab An-Najasah ayat 1/115).
SYAK PADA KESUCIAN BULU BINATANG
Ada kalanya kita terjumpa bulu binatang dan kita tidak mengenali sama ada bulu binatang itu suci atau najis. Maka, jika terjadi syak, adakah bulu yang terpisah dari binatang itu datangnya dari yang suci ataupun yang najis, maka bulu itu di hukumkan suci kerana menurut hukuman asal adalah suci, dan telah berlaku syak pada kenajisannya sedang hukum asal adalah tidak najis. (Mughni Al-Muhtaj, Kitab Ath-Thaharah, Bab An-Najasah ayat 1/115). Sebagai contoh baju yang diperbuat daripada bulu binatang sedang tidak diketahui sama ada bulu tersebut datangnya daripada binatang yang halal dimakan ataupun sebaliknya atau ia daripada binatang yang disembelih ataupun bangkai, maka dalam hal ini baju tersebut adalah suci.
BULU PADA ANGGOTA YANG TERPOTONG
Bulu yang ada pada anggota binatang yang tidak halal dimakan yang terpotong ketika binatang itu masih hidup adalah najis apatah lagi sesudah mati, seperti ekor kucing yang terpisah atau terpotong. Kerana ekor yang terpotong itu bangkai, maka bulu yang ada pada ekor itu juga adalah najis.
Demikian juga halnya dengan bulu yang ada pada anggota binatang yang halal dimakan yang terpotong ketika hidup ataupun mati tanpa disembelih adalah najis, seperti ekor kerbau yang berbulu dan terpisah atau terpotong. Kerana ekor kerbau itu terpotong ketika ia hidup atau terpotong setelah ia mati bukan kerena disembelih adalah bangkai, maka bulu ekor itu juga adalah najis.
Jika dicabut bulu binatang yang halal dimakan ketika hidup sehingga tercabut bersama-samanya akar bulu tersebut dan melekat padanya sesuatu yang basah daipada bulu itu seperti darah atau sebagainya, maka bulu itu mutanajjis (yang terkena najis atau bercampur najis). Akan tetapi ia boleh menjadi suci jika dibersihkan. (Mughni Al-Muhtaj, Kitab Ath-Thaharah, Bab An-Najasah ayat 1/115).
PENGGUNAAN BULU BINATANG
Daripada penjelasan sebelum ini, mana-mana bulu yang dicabut daripada bangkai aatau dicabut daripada binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Maka setiap penggunaan kesemua benda-benda yang najis, menurut pendapat yang sahih adalah tidak harus memanfaatkannya sama ada dibuat pakaian atau perhiasan di badan melainkan jika ada darurat. Sementara penggunaan selain daripada pakaian atau perhiasan badan adalah diharuskan jika najis itu bukan datangnya daripada anjing dan babi.
Apa yang dimaksudkan dengan darurat itu ialah, seperti terjadinya peperangan yang mengejut atau takut atas terjadi sesuatu pada dirinya kerana kepanasan atau kesejukan ataupun sebagainya, lalu tiada pakaian lain selain yang najis, maka harus dipakai pakaian itu kerana darurat kecuali dipakai ketika sembahyang. (Mughni Al-Muhtaj, Kitab As-Shalah, Bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah, Fashal Fi At-Tahalli Bi Al-Fidhah ayat 4/387).
Oleh itu, dapatlah difahami bahawa setiap penggunaan bulu binatang yang najis sama ada dijadikan pakaian atau perhiasan di badan adalah tidak diharuskan oleh syarak melainkan jika ada darurat.
HUBUNGANYA DENGAN SEMBAHYANG
Menurut hukum syarak syarat sah mengerjakan sembahyang itu hendaklah bersih daripada segala najis baik pada pakaian, tubuh badan dan tempat sembahyang.
Oleh itu, jika terdapat bulu binatang yang hukumkan najis pada pakaian atau badan maka sembahyang itu tidak sah kerana menanggung sesuatu yang najis. Kecuali jika bulu yang najis itu sedikit, seperti sehelai atau dua helai, kerana ia dimaafkan. Melainkan bulu anjing atau babi kerana ia tetap najis walaupun hanya sedikit. (AL-Feqh Al-Islami Wa Adilatuh ayat 1/175).
Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sembahyang mendapati ada bulu najis pada pakaiannya? Menurut Ashhab Asy Syafi’e, apabila orang yang sedang sembahyang itu mendapati ada najis yang kering pada pakaian atau badannya, maka pada saat itu juga hendaklah dia mengibas najis tersebut. Jika dia mendapati najis yang basah pula hendaklah dia segera menanggalkan atau mencarik pakaiannya yang bernajis itu tanpa menyentuh najis tersebut. Adapun jika dia tidak segera menanggalkan atau mengibas pakaian yang bernajis itu maka batal sembahyangnya.
Pakaian yang terkena bulu yang najis hendaklah terlebih dahulu dibersihkan. Cara membersihkannya ialah jika bulu itu kering dan pakaian atau anggota badan yang tersentuh bulu itu juga kering adalah memadai dengan menanggalkan najis itu sama ada dengan mengibas, mengibar atau menyapunya. Adapun jika bulu itu basah ataupun pakaian atau anggota badan yang terkena najis itu sahaja yang basah maka hendaklah ditanggalkan najis itu dan dibersihkan dengan air yang suci disekitar yang terkena najis. (Fath Al-‘Allam, Kitab Ath-Thararah, Bab Izalah An-Najasah ayat 1/347).
Oleh kerana persoalan memakai pakaian daripada bulu itu adalah berkaitan dengan persoalan hukum najis, maka perlulah kita berhati-hati dalam memilih dan memanfaatkannya supaya pakaian yang dipilih itu diyakini diperbuat daripada bulu yang suci dan boleh kita guna pakai seperti ketika sembahyang dan sebagainya.
Jawapan tambahan dari Ustaz Al Amin dan Ustaz Abdul Kadir Al Joofre :
Ustaz al-amin wrote :
Sebahagian ulama’ mengatakan bulu kucing najis kerana kucing adalah binatang yg haram dimakan..binatang yg haram dimakan dianggap najis so bulu dan apa yg berkaitan dgn dia pun dikira najis..kalau tahi dia tu mmg dah najis pun..so kalau bulu dia kita bawa sembahyang maka kita menanggung najis la..
Adapun sebahagian ulama’ mengkategorikan bulu kucing sbg “ummul balwa”..kerana kucing menjadi binatang peliharaan..maka dibolehkan jika dalam keadaan susah utk dielakkan..kalau boleh dielakkan itu yg lebih ahsan(baik)..
Ustaz Abdul Kadir Al Joofre :
Bismillah
Kesimpulannya adalah, terdapat perselisihan pendapat ulamak di dalam hal ini, hatta di dalam Mazhab Syafie sekali pun.
Siapa yang diuji dengan kesusahan maka bolehlah mengambil pendapat yang agak ringan tersebut (tidak najis).
Namun begitu adalah lebih selamat dan bagi mereka yang ingin lebih berhati-hati untuk mengelakkannya (mengiranya sebagai najis), bersesuaian dengan pendapat ulamak yang mengatakannya najis.
Kita tak boleh memaksa orang mengambil pendapat kita dan mengatakan ia lebih hampir kepada sunnah dan Feqh Sunnah kononnya, hingga kemudiannya menafikan pula khilaf yang berlaku, jika kita bukanlah seorang mujtahid yang murajjih. Hadis yang menunjukkan ia tidak najis dipegang oleh ulamak yang mentakannya tidak najis, dan dalil umum yang menunjukkan ia najis juga tidak bercanggah dengannya jika ditakwil pula oleh ulamak yang mengatakannya najis.
Wallahu A’lam


Wednesday, December 29, 2010

jangan kata x suka

seriously, jangan kata x suka pada sesuatu perkara.
banyak kali dah jadi dekat aku. bila kata x suka, itu la yang aku dapat.
antaranya:

  • masa darjah satu, ada satu kelas baru buka sbb bdk darjah satu kat skolah tu ramai. aku x mau masuk kelas yang baru tu, sbb x dak kawan aku yang satu tadika ngn aku dulu. x dak geng laa.n tengok2 nama aku yang kena sebut dulu. maka, masuklah aku dalam kelas 1 JAYA di Sekolah Kebangsaan Sik.

  • dulu kakak aku masuk SMKA Sik. SMKA Sik ni, skolah yang baru. kakak aku kira 2nd batch la.. biasa la skolah baru kan. kompom panas, x dak pokok, dah la atas bukit, air susah naik. slalu x dak air. aku plak jenis x ska dok sekolah menengah dekat2 ngn rumah walaupon asrama. skolah tu 10 minit ja dari rumah aku. aku punya la berusaha dpt 5A UPSR so that aku dpt masuk SBP. tapi rancangan Allah lagi hebat. dalam x suka SMKA Sik, last2 skolah tu jugak la aku masuk.

  • aku x suka dekat orang yang handsome sgt sbb bg aku org yg handsome sgt ni playboy(minded sklah menengah). tapi bila time form 2, ada sorang ni yang kalau ikot rating kawan aku, dia handsome sgt laa..macam mna aku boleh kena scandle ngn dia. X PAHAM. ni semua salah budak laki. tapi aku x couple ngn dia tauu...scandle ja. sbb scandle tu la aku dikenali oleh bdk2 skolah tu. haish~x patot.... aku x bersalah...

  • bila tyme cuti lepas PMR, aku balik Selangor, rumah nenek sebelah mak. pastu mak aku nk melawat skolah lama dia, KIK. aku x tau Kolej Islam Klang(KIK) tu rupanya Kolej Islam Sultan Alam Shah(KISAS). bila aku masuk melawat, aku dh memang terdetik dlm hati, " Ya Allah, buruknya skolah ni...dengan x dak catnya..tepi jalan, bising semua, mcm mna la org boleh study kt sini". tengok2, dapat result pmr 9A, aku dpt offer KISAS. naaaaaahhhh... padan muka aku!!!hahahahaa... 

  •  Time aku kt KISAS, ramai la bdk baik2. tapi aku ni x dikira baik.hahhahaha. sbnrnya aku baik, tapi sbb ada org lagi baik dr aku, so, aku krang la baik.hahahahahaa..penah 1 hari ni, kwn ak nk hadiahkn tdg kt aku. dia tnya aku pkai tdg labuh ka, tdg biasa.. n aku penah ckp "tobat aku x pakai tudung labuh...boleh pengsan hampa kalau tgk aku pakai tdg labuh kt luar". nampaknya tobat aku tu, terkena balik.skrg aku pakai tdg labuh, tanpa paksaan or dorongan sapa2 pon. hmmm....ahhahahaha

  • watch out kalau nak sumpah org2 yang couple. aku penah jugak kata, x suka aku couple2 ni.. nak couple, kawen je la terus. tapi habis skolah menengah ja, aku pi couple dgn budak sains alam shah. tpi x dak pegang tangan ka, dating ka. tapi tu laa, couple jugak.haish...alhamdulillah ada lagi chya kebenaran Allah untuk aku. aku skrg x couple dh. couple dulu tu, brapa bulan ja. lepas tu, masing2 dapat kesedaran. kami pon x gaduh2 time clash.hahahahahahaa...mcm lawak plak ada kenangan couple. nauzubillah aku ulang balik bnda tu. moga Allah pelihara iman.amin =) 

  • dulu kakak aku matrik Perlis. bila aku pegi melawat, aku tgk bdk2 matrik ni mcm sosial. n AKU X SUKA!!aku mmg dh berazam x mau masuk matrik. nk fly la konon. tengok2 dapat twaran fly, aku terpaksa tolak. last2 masuk matrik penang jugak aku. tapi sbnrnya masalah sosial, bergantung kpd pembawakan diri masing-masing. ilmu dah ada, tggu praktik ja. pandai cri kawan n kawal diri, insyaAllah~

  • time darjah 5 dlu, aku penah pegi melawat beberapa U.lawatan utk student area daerah baling/sik. dalam banyak-banyak U yang aku pegi, aku paling x suka pegi USM. sbb aku rasa cafe dia sesak n kotor dlu. hahhahaa.... padan muka aku skali lagi sbb skrg aku kt USM kampus kesihatan. walaupon bukan kt penang, but still i'm one of keluarga USM. 

  • plus, aku dlu x suka kelantan. aku respect n kagum dengan ilmu agama di kelantan. tapi aku x brapa suka perangai certain orang kelantan. sbnrnya, aku rasa semua negeri pon ada yg berperangai 'begitu'. tapi Kelantan jugak yg kena cop. punya la x mau dulu, skrg aku kena dok kelantan 4 taun!!!hahhahahahaha.....

as the conclusion, janganlah kata x suka dengan melulu...

p/s: x suka kelas pagi setiap hari.............*_*


Tuesday, December 28, 2010

suda penat

sem 4!!!!! dah nak masuk taun 3 dah aku ni~
result sem lepas pon dh kluar...alhamdulillah. agak x djangka!!!thank you Allah...
moga result aku jadi perangsang untuk adik-adik aku berusaha lebi gigih. aku sedih bila tengok adik aku sedih time dpt result matrik sem 1 baru ni. aku tau dia dh usaha, tapi mungkin x cukup lagi. kena usaha lebih...
GAMBATTE!!!
tahniah kat adik aku yang amik PMR sbb dpt straight A. alhamdulillah
27 disember 2010 start la sem baru aku. dengan subjek semua baru yang x penah dengar. tapi x mau cakap pasal sem baru...let's talk about cuti aku yg baru lepas.
SERONOK!!!!!!!!(serius ni...x tipu)
bermula dengan melawat adik aku kat Kolej Matrikulasi Perlis. rasanya dalam cuti aku sebulan tu, 2 kali aku melawat adik aku tu~ bestnya jadi dia, mak pegi tgk.. time aku dlu, mak aku mai slalu jugak~hahhahaa..
X cukup ngan Perlis, aku drive smpai perak amik barang abang aku kt UTP. Dia dh habis study. sbnrnya, tu idea mak aku yang nk pegi tu, dia dh boring dok umah kot. hahhaaha....pastu ajak plak aku, kompom2 la aku cakap ok!aku kalau bab berjalan, mesti la nk ikot...ahhahahaa (jalan jauh lebih 2 marhalah sja...dekat2 x main la). 

UTP seriously such a beautiful, wonderful, colourful, modernful(ada ka perkataan ni), semual ful la....cantiiiiiiiikkkk..... kalau nk tgkp gmbr kawen kt sna mmg cntik laa....hahhahaha. tapi aku x mau la puji depan2 abg aku yg U dia cntik....ego!!hahahaha.kalau depan dia, kutuk berbakul-bakul.hoho
cantik kn library~ada 6 tingkat~


masjid UTP yang ber air-cond
ukiran bahagian dalam kubah


tasik sebelah masjid...ada byk ikan besar n cantik~


lps perak, aku pegi Cameron Highland ngn family aku. semua ada except adik aku yg kt matrik tu. dia x cuti....hahhaha....padan muka dia~ bg aku, Cameron Highland skrg lebih sejuk daripada 5 tahun dulu. paling aku rasa excited skali time kt CH ialah bila aku nampak orang pkai yang mcm headphone letak kat telinga tu, tapi yang berbulu-bulu n bercorak tu. macam kat oversea plak dengan mafla, glove segala bagai~ahhaaha.....teringin!!!tapi confirm aku kena kutuk ngn abang aku kalau aku pakai..haish~ kepada rakyat Malaysia yang lain, kalau nk pegi CH, pegi la naik time pagi, kalau time hujung minggu or cuti skolah. kalau x, boleh jam 4 jam ooo. macam aku hari tu. septotnya dalam kul 5.30 ptg smpai Brinchang. alih2 9.30 mlm bru sampai. ingatkn ada kemalangan ka apa, rupanya pasar malam punya pasal~hoho


pemandangan di ladang teh Bharatvariasi serbuk teh

habis crita CH, aku balik kg kt Banting. Kampung belah mak aku. pusing2 Klang, Morib, Batu Laut. best!! nak tangkap kepah, mak aku x bagi...(padahal x reti). balik kampung kali ni, x semeriah dlu, sbb x dak sapa sgt...drop the subject~
seminggu sebelum bukak U, aku join kursus keusahawanan kat Langkawi. dengan 3 org lagi budak kos aku, woay, faz n nabila. such a great trip!! tapi sayangnya hari kedua aku demam. pastu urusetia bawa gi hospital langkawi. hospital dia, mcm resort......x caya pegi tgk sndiri. bersih, cantik, kemas, senyap(msti la kn?), modern. emm....1 hari aku stay hotel sbb demam. bangun, tidor, bangun tidor, x jugak muncul hari baru. seksa ooo.dengan selesema+batuk+sakit kepala.mmg pakej lengkap.tapi tu la....time sihat x reti bersyukur nikmat sihat~ ish3. 
sbnrnya yg seronok sgt pegi kursus tu sbb ada bdk induk n bdk kejuruteraan.hhahahahahaa....mcm dh desperate sgt plak kn~hahahha....
n skrg ni, aku dh kt usm balik..menyambung perjuangan yg x akan habis....hahahahaha...puitis x?
semangat baru ni~ chaiyok!!! gambatte!!! bon courage!!

Sunday, December 19, 2010

budak skolah agama vs dunia luar

"Culture shock = kejutan budaya". Rasanya boleh guna istilah tu untuk budak2 skolah agama bila masuk dalam realiti masyarakat. Aku x penah balajar kt skolah biasa, so, x pasti life depa mcm mna. Tapi kalau life budak sekolah agama aku tau la jugak sebab aku sekolah agama daripada form 1 sampai form 5. Aku penah study kat sekolah agama yang biasa2 ja. maksudnya, time prep even pakai jubah n tudung labuh, tapi budak2nya lipat lengan baju smpai paras siku pon ada, stokin seolah-olah mcm x wajib,tambahan plak cikgu x cek. dan, aku pon penah masuk skolah agama yang sangat syadid(tegas). Kat situ, tangga muslimin n muslimat diasingkan,nak cakap pn kena guna babulliqa'(ckp di sebalik pintu). n aku juga penah balajar di tempat mengahafal al-quran yang for sure sangat2 menjaga perhubungan antara lelaki dan perempuan dan benda2 lain. alhamdulillah Allah bagi aku peluang untuk timba ilmu-Nya di tempat2 yang berbi'ah solehah (suasana yang baik).
Bagus sebenarnya belajar di tempat yang berbi'ah solehah ni.... tapi kadang-kadang aku rasa kena buat satu silibus untuk budak2 ni blajar bila masuk dalam realiti masyarakat.Sebabnya, ramai antara pelajar2 ini menghadapi masalah apabila menghadapi dunia luar.(ayat pikir 3 hari). Contoh kejutan yang berlaku:

1. Terkejut tengok lelaki dan perempuan duduk sebelah-sebelah dengan jarak yang dekat. kalau kat skolah dlu, nak cakap, kena jauh 2 meter. sampai agak2 satu kelas boleh dengar la kalo sembang antara muslimin  muslimat.

2. "mak ai....bertepuk tampar".... perkara itu sungguh dahsyat kalau difikirkan.lepas tu  mesti kutuk makhluk yg bertepuk tampar tu sebakul dua. padahal mengutuk orang tu pon dapat dosa. yela....x penah tengok laki n pempuan bertepuk tampar zaman skolah dlu.

3. "kenapa x tgk aku bila tgh ckp? buruk sgt ka aku ni?" ayat ni most kwn2 aku setuju dengan aku. Bila sembang ngn yg berlainan jantina, dh terbiasa jaga pandangan drpd zmn skolah. tapi disalahtafsir oleh orang lain. Mungkin orang tu pon x tau yang kena jaga pandangan, tapi tu laaa...nak explain kt orang tu pon, susah jugak....hmmm...

4. Bila jumpa bdk yg free hair, terkejut jugak.tambah plak bila tau lifestyle dia yg sgt berbeza. tambah plak dia rumet ka, coursemate ka....adoooiii, lagi sesak otak.yela...kt skolah dlu, mna penah jumpa orang yang pelik2.

5. bila tengok orang pakai baju baby-T pon terkejut jugak. lagi dhsyat kalo tengok muslimah pakai skirt pendek n muslimin pakai short yg mm short la. zaman kat skolah dlu, nk pi tnds pon  kena pakai tudung labuh dgn t-shirt tgn pjg sgala bagai. mana la x terkejut bila tengok org lain slumber pakai mini skirt smua di tmpt awam. ingtk dlm tv ja...hoho....

banyak sebenarnya yg menjadi kejutan budaya untuk bdak2 skolah agama bila facing dunia luar. itu x crita lagi bila kna 1 group ngn muslimin, nk kna contact msg sgala bagai. tambah teruk lagi, kalau ada kem, pastu ada malam kebudayaan, nk kena nyanyi ka, menari ka....adooiiii...kalo takat berlakon x pa lagi (yg x dak babak peang2 or adegan menatap mu)

memang susah sebenarnya kalau x ready fizikal, mental, spiritual. hmmm...ramai dah sebenarnya kawan2 aku yang dlunya zmn skolah pentazkirah terhebat.asal time maghrib isya' ja, mesti ke depan surau punya. Tapi skrg, dh berubah....bila dinasihat, mmg x diendahkan n smpai buang kawan....sungguh sedih~hmmmm....
hakikatnya mcm tulaa....jadi, bersedialah anda utk menghadapi dunia luar. pandai2 bawa diri. ilmu dah ada, cuma untuk praktik ja. Abang aku penah pesan, cari tazkirah setiap hari kalau boleh  sbb hati manusia kalau x diberi pengisian dalam masa 3 hari, maka akan berkaratlah hatinya. lebih kurang tu la ayat dia.... credit to my abang sbb ingtkn aku~

Wednesday, November 3, 2010

cinta remaja

ehem..
satu mlm, i got a phone call from my little bro. umor dia bru 15 thn. beliau skolah asrama penuh. so, kalau tetiba satu hari bliau kol tu, mesti ada bnda penting yang beliau nk ckp. n kalo ak x terangkat, maka menyesallah aku sepanjang minggu itu.

Rushing, i picked up the phone n ingatkn btol2 penting la bnda yang dia nk ckp. rupanya dia nak sruh aku bukak fb, tgk someone yg dia minat. he actually x penah jumpa bdk tu. he just heard about the girl from abang ketua naqib skolah beliau. the girl ialah adik kpd abg naqib tu.(knpa aku panggil dia abg jugak walhal dia muda pada aku).
beliau bercerita ttg kebaikan budak tu dengan nada yg excited. n finally, i said to him.:
 "u like that girl kan, hail"(nama adik aku suhail, so, singkatkan jadi hail)hehe..
dengan cepatnya beliau nafikan. but then, i knew that hail dh terjerumus ke monkey love.

time tu, baru la aku terasa mcm ssh nk bg advice. selalunya yg bagi advice or buat usrah kt rumah ialah abg aku. aku cuma tambah2 sket ja.plus, beliau baru umor 15.i guess at that age, still lagi mudah terpengaruh ngn kawan2 n cannot think dengan rasional. bila dipikir balik, aku umor 15 dulu pon ada kwn jugak ngn boy ni..tapi yela, itu zaman jahiliah aku. n aku pikir maybe ini zaman jahilih adik aku...tp bila ku pikir dgn rasional, x baik menggalakkan beliau ke arah cinta yang fana.emm..susah jugak kn...any idea?n skrg aku still memikir cra nk overcome bnda ni...

Tuesday, November 2, 2010

tahun 2


rasanya dah dekat 11 bulan aku x jenguk blog ni.btol2 x istiqamah...haish hanum~sebabnya malas nk menaip (taip comment n mail kt fb boleh plak..hoho)
blog ni dh macam diari aku plak....x pa kan wahai blog, jadi pendengar setia...
waktu first masuk tahun 2, aku sgt excited pada awalnya, sebab dengar2 senior akan dapat bilik double. tapi first day time daftar....aku cari nama ak dalam list bilik. cari punya cari, last2 jumpa. tengok2.....fasihah hanum binti md yusof--------101E blok B...tahap ketensionan time tu,hanya Allah yang tahu....kalau dapat bilik double x pe lagi.sekali dapat bilik 6 orang!!!!! dengan budak2 diploma nursing lak tu~adooiii....bukan nk diskrimnasi..tapi aku berharap la dapat bilik mcm kosmet aku, faezah n asma, dpt bilik skali....rabi'ah n shahira, nabila n fazira..x pon macam malihah,even bilik double ngnbdk kos lain, but still sgt dekat dengan coursemate yg lain.. tapi aku???dah la blok lain, bilik pon jauh,dengan orang yang aku x kenal..entahlah.waktu aku daftar tu, ada abang pejabat nurani dua orang n sorang akak ni yg jaga. berlakulah dialog antara aku n mereka~

hanum: alaaa.....knapa dapat blok b.x leh tukar bilik ka???
mereka: kenpa alaa??? selalunya orang seronok kalau dapat blok b.mewah sket~
hanum: mewah kalau bilik double.ni bilik 6 orang....
mereka: bilik 6 lagi best..(cubaan memujuk lagi). ada bilik study ngn bilik air sendiri dalam tu.x payah share ngn org lain dah.share ngn rumet ja.
hanum: tapi jauh..(mengada btol aku-tp time tu dh sgt protes)
mereka: x pe laa....abang yakin.nanti taun depan, adik akan minta nak bilik 6 orang...confirm!!
hanum: (monolog)...macam mana dia boleh confirm sgt??haish~

tapi, bila aku pikir2 balik, aku ni patot bersyukur. ada coursemate aku yang x dapat asrama, kena stay kt luar.lagi susah n jauh.plus, kos hidop pon tggi~
once aku dh masuk bilik utk berkemas, bore seized me!!! dengan nak arrange balik katil,taaruf ngn budak baru. n at that time, I miss my ex-roomate very very much!!


lama jugak masa yang aku amik utk rapat ngn roomate baru...about 3 month jugak...lama kan~selama dlm tempoh tu, bukan aku x penah sembang,penah~tapi, dengan cara yang formal!!!
1 hari, romate aku nama rosmaini ajak gather n picnic kat luar.oleh sebab aku sorang je yang pandai drive, so, aku lah jadi driver.hmmm....weekend tu, kami pegi KB mall, petang tu, pegi PCB,pastu malam pegi wakaf che yeh....btol2 seronok....n at that time aku sedar, no gap between kami...nk gelak pon,btol2 ikhlas punya gelak.aku boleh sembang2 macam biasa. so, aku rasa, picnic n jalan2 betol2 berkesan utk mengeratkan silaturrahim. no wonder kenapa arwah ayah dlu slalu suruh kami cari tempat untuk pegi jalan2 setiap kali cuti skolah....ya, walaupun penat, tapi kenangan tu akn kekal lama insyaAllah~n sekarang, aku sayang rumet2ku....dulu pon sayang jugak..tpi skarang lagi saaaayyaaaannngg~heeee :)
so, amik iktibar, setiap bnda yang berlaku tu ada hikmahnya.aku pon dah nmpak hikmah knpa Allah tempatkan aku dekat blok b.
1) more privacy.nk study ka, x dak la sesapa nk kacau. bkn x bg kacau, tapi sometimes,i need time utk fokus...cewahh
2) dekat dgn rumah antarabangsa.so mudah la aku nak usha pak arab...hahaha....xla, aku suka tgk bila petang, depa main sesama depa,dh mcm ada family day.n kadang2, aku rasa mcm aku kt mesir bila dengar suara depa shja.hoho
3) bilik study asing-so, kalo macam aku yg jenis tidor awal n x leh ada cahaya kalo tido, boleh tidor ngn aman sket~

aku sangat bersyukur.Allah knows better than myself. wamakaru wamakarallah, wallahukhairulmakirin~
Al-Baqarah [152] Oleh itu, ingatlah kamu kepada-Ku, supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu kufurMonday, February 1, 2010

perkongsian drpd abang~

KISAH AIR MASIN DAN AIR TAWAR

SUNGAI DALAM LAUT


http://img705.imageshack.us/img705/2058/alam1.jpg

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan) ; yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." (Q.S Al Furqan:53)

Jika Anda termasuk orang yang gemar menonton rancangan TV
`Discovery' pasti kenal Mr.Jacques Yves Costeau, ia seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Orang tua yang berambut putih ini sepanjang hidupnya menyelam ke perbagai dasar samudera di seantero dunia dan membuat filem dokumentari tentang keindahan alam dasar laut untuk ditonton di seluruh dunia.

Pada suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, tiba-tiba ia menemui beberapa kumpulan mata air tawar-segar yang sangat sedap rasanya kerana tidak bercampur/tidak melebur dengan air laut yang masin di sekelilingnya, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya.

Fenomena ganjil itu memeningkan Mr. Costeau dan mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dari air masin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berfikir, jangan-jangan itu hanya halusinansi atau khalayan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut, namun ia tak kunjung mendapatkan jawapan yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut.

Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim, kemudian ia pun menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor itu teringat pada ayat Al Quran tentang bertemunya dua lautan ( surat Ar-Rahman ayat 19-20) yang sering diidentikkan dengan Terusan Suez . Ayat itu berbunyi "Marajal bahraini yaltaqiyaan, bainahumaa barzakhun laa yabghiyaan.. ."Artinya: "Dia biarkan dua lautan bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak boleh ditembus." Kemudian dibacakan surat Al Furqan ayat 53 di atas.

Selain itu, dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diertikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air masin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ayat 22 yang berbunyi "Yakhruju minhuma lu'lu`u wal marjaan" ertinya "Keluar dari keduanya mutiara dan marjan." Padahal di muara sungai tidak
ditemukan mutiara.

Terpesonalah Mr. Costeau mendengar ayat-ayat Al Qur'an itu, melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Al Qur'an ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke tujuh, suatu zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera. Benar-benar suatu mukjizat, berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam.
akhirnya terbukti pada abad 20. Mr. Costeau pun berkata bahawa Al Qur'an memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah, yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam.

Allahu Akbar...! Mr. Costeau mendapat hidayah melalui fenomena teknologi kelautan. Maha Benar Allah yang Maha Agung. Shadaqallahu Al `Azhim.Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air." Bila seorang bertanya, "Apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersih kembali?" Rasulullah s.a.w. bersabda, "Selalulah ingat mati dan membaca Al Quran."

Jika anda seorang penyelam, maka anda harus mengunjungi Cenote Angelita , Mexico . Disana ada sebuah gua. Jika anda menyelam sampai kedalaman 30 meter, airnya air segar (tawar), namun jika anda menyelam sampai kedalaman lebih dari 60 meter, airnya menjadi air asin, lalu anda dapat melihat sebuah "sungai" di dasarnya, lengkap dengan pohon dan daun daunan.


http://img11.imageshack.us/img11/83/alam2.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/358/alam3.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/953/alam4.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/9840/alam5.jpg


Setengah pengkaji mengatakan, itu bukanlah sungai biasa, itu adalah lapisan hidrogen sulfida, nampak seperti sungai... luar biasa bukan? Lihatlah betapa hebatnya ciptaan Allah SWT.

solat dan hubungannya dengan akhirat

Segala puji milik Tuhan Yang Maha Agung Pemilik Seluruh Alam ini, selawat dan salam atas Rasul Junjungan, Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat baginda.

Ya Allah ajarkan kepada kami ‘ilmu yang bermanfaat, dan berikan manfaat kepada kami daripada ‘ilmu yang Kau ajarkan.

Oleh: Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat

Dipetik daripada kitab Khusyuk dalam Solat

Ketahuilah bahawa hadir hati ketika menunaikan solat itu ialah ‘himmah’ atau semangat dan kemahuan, sejauh mana hasrat seseorang mempengaruhi tindakannya untuk mencapai sesuatu tujuan, sesungguhnya hati itu sering mengikut himmah. Umpama seorang yang berhasrat untuk mendapatkan harta kekayaan atau pangkat dan kedudukan, maka sudah pasti hatinya akan menurut himmah atas kemahuannya. Adalah mustahil seseorang yang bercita-cita untuk menjadi kaya sedangkan dia hanya duduk bersembang di warung-warung dari pagi hingga ke petang.

Hati seseorang itu tidak hadir kecuali kepada perkara yang menjadi cita-cita atau semangat kemahuannya. Ke mana jua tujuan hasrat seseorang itu pastilah hati akan bersama-samanya, dan diikuti oleh pergerakan atau perbuatan akan bersama kemahuan hati itu.

Sejauh mana hadirnya hati seseorang dalam solat adalah bergantung kepada sejauh mana perlunya solat itu bagi dirinya. Adakah solat itu sesuatu yang mustahak baginya? Tentu sekali solat ialah sesuatu yang sangat mustahak bagi manusia yang meyakini bahawa semuanya akan menemui mati dan akan dibangkitkan semula pada hari perhitungan di akhirat kelak. Kerana ibadah solat ialah amalan terawal akan menghadapi hitungan, selain itu hanya akan dihisab selepasnya.

Segala urusan yang diserahkan kepada seseorang mungkin terbengkalai jika dilakukan secara sambil lewa sahaja. Pekerjaan yang dibuat tidak bersungguh-sungguh adalah disebabkan ia tidak meminati urusan itu, atau mungkin urusan tersebut dirasanya tidak begitu penting baginya.

Sebaliknya jika sesuatu urusan itu mustahak sama ada ia mempunyai kepentingan terhadap urusan tersebut, atau disebabkan ia mempunyai natijah yang baik buat dirinya kelak, maka dia akan melakukannya bukan sahaja dengan bersungguh-sungguh, malah sentiasa mengawasi dengan cermat dan teliti hingga menghasilkan kerja-kerja yang cemerlang.

Justeru itu, antara punca yang menjadikan hati seseorang lalai dalam solat adalah kerana mereka tidak menjadikan solat itu sebagai suatu urusan mustahak bagi dirinya. Apatah lagi jika mereka berfikir tiada bezanya orang yang mengerjakan solat dengan orang yang tidak melakukannya, mereka sama-sama boleh makan minum dan hidup selesa.

Adalah menjadi tabiat manusia apabila ia yakin suatu perkara itu penting bagi dirinya, sama ada ia suka atau tidak maka pekerjaan itu pasti dilakukannya dengan bersungguh hati dan fikirannya juga tertumpu sepenuhnya kepada pekerjaan itu. Hal ini demikian kerana tanpa tumpuan fikiran dan dorongan hasrat serta semangat, ia sudah menjangkakan bahawa kerja-kerja itu tidak akan tercapai dengan baik.

Sesungguhnya hati manusia yang tidak hadir bersama ketika mengerjakan solat itu tidak pula ketika itu ia berada dalam keadaan kosong atau duduk diam saja, bahkan hati itu akan merayau ke tempat lain. Hati itu juga akan tertumpu kepada perkara-perkara lain.

Seorang yang sedang duduk minum di warung-warung berjam-jam membuang waktu, apabila ia berfikir sekiranya masa yang terbuang itu digunakan untuk berniaga sudah tentu banyak keuntungan yang diperoleh hasil daripada perniagaannya. Jika masa satu jam ia boleh mendapat keuntungan sepuluh ringgit, maka bagaimana pula andainya ia menghabiskan masa dua jam, sudah tentu akan lebih daripada itu keuntungan yang bakal diperolehinya.

Sebab itu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang maksudnya:

“Jika ada orang berkata mana-mana orang yang datang melakukan solat ‘Isyak atau Subuh bersamanya nescaya akan diberinya seekor kambing tiap-tiap seorang, nescaya semua orang akan datang menunaikan solat ‘Isyak berjama’ah bersamanya sekalipun datangnya dengan cara mengesot.”

Sesungguhnya manusia tidak akan menganggap solat itu sebagai suatu perkara utama selama ia tidak menganggap bahawa solat itu sangat mustahak bagi dirinya ketika di hari akhirat kelak. Solat tidak akan dianggap sebagai suatu yang mustahak bagi urusan akhirat seseorang, sekiranya ia tidak merasakan bahawa akhirat itu lebih baik dan kekal berbanding dengan kehidupan dunia yang memperdaya ini.

Manusia akan meninggalkan keuntungan yang bernilai lima ringgit jika ia tahu ada perniagaan yang menawarkan keuntungan sepuluh ringgit, dan sepulu ringgit itupun akan ditinggalkan jika ada perniagaan yang menawarkan keuntungan dua puluh ringgit dan seterusnya. Maka terpulanglah kepada seseorang itu untuk memikirkan mengenai akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, orang yang tahu memilih tidak mungkin akan membiarkan kebaikan akhirat dan segala ganjarannya terlepas begitu saja, sedangkan keuntungan dunia yang tidak seberapa itu pun tidak dilepaskannya.

Ya ALLAH, kukuhkanlah ikatan pergantungan kami kepada-Mu. Keredhaan-Mu matlamat buruan kami. Tetapkan kami ikhlas dalam mentaati-Mu.

Thursday, January 28, 2010

zaman skulah~


zaman skolah kompom paling best for most of person yg masuk skolah...rasanya laa...sama la mcm aku...even lagu tadika aku pon aku ingat lagi...umor 5 taun aku dh masuk PASTI...lagunya mcm ni:
PASTI ini, PASTI Islam,
tempat belajar jumpa kawan semua Islam,
Guru ajar alif ba ta,
ABC juga wahid isnin selasa,
buat jahat dapat dosa,
buat baik dapat pahala,
selamat datang beri salam,
sungguh bagus ke PASTI Islam,
dapat tahu hukum hakam,
agar hidup ALLAH sayang.........(nyanyi dgn suara comel yg penuh smngt)

umur aku 7 taun,aku masuk skolah..namanya SK Sik...dekat je umah.oleh sbb dekat ngn umah,aku kena naik basikal.....6 taun tu naik basikal....penat naik turun bukit..tapi itu la pengorbanan untuk dapat 5A....aku sgt suka bila hujan,,sbb ayah akan hantar gi skolah.....pastu 'cewi' ngn kwn ayah hantar....org lain x kesah pon tapi amat bermakna bagi aku bila ayah hantar gi skolah...huhu...aku sgt berharap aku dpt SBP time form 1,tapi tu laaa.....wamakaru wamakarallah wallahukhoirolmakirin.....aku masuk SMKA Sik....kat situ aku jadi pengawas....kat situ juga aku kenal awatif mohd rusli a.k.a pooyuh merangkap rumet n kembar aku kat USMKK sekarang....kekecewaan aku terubat bila aku dapat tawaran KISAS time form 4...org yg paling seronok time tu ialah mak aku sbb beliau dlu KIK....kiranya aku masok skolah lama dia laaa....hmmm...bg aku,KISAS sgt berbeza dgn skolah2 yg pernah aku masuk...bkn la aku x hargai SMKA Sik,aku sgt hargainya sbb tnpa SMKA Sik,aku x pt la masok KISAS,tapi biah KISAS sgt le berbeza...
abes je KISAS,aku sambung masuk Darul Quran...(nk elak pegi khidmat negara)huhu.....x dek la niat mcm tu,tapi alhamdulillah,at least aku dapat hidayah.aku blajar budaya hamalatul quran,mcm mna cra hidop huffaz....awal2 aku masuk...smpai mimpi pon mimpi menghafal...mula2 mmg sgt susah untuk hafal,smai nangis2 aku bila kol family(haha...aku nangis)....tapi lama2 dah okey...satu muka 15 minit pon dah dapat...alhamdulillah.sbnrnya,x ckop lengkap seorg hafiz itu kalo xpenah menangis...tu kakak senior la ckp...tapi mmg btol....kalo x menangis tu,maybe ada sthg wrong....muhasabah balik laa....bila dah satu sem aku kt sna,aku dpt tawaran KMPP....aku istiharah sbb aku sgt2 bingng time tu....dugaan teresar aku lalui sepanjang bulan 4 di situ....aku tau ada hadis ckp:

Dari Jabir ra., ia berkata: “Nabi pernah mengajarkan kepada kami Istikharah dalam berbagai urusan, seperti mengajarkan sebuah surah dalam Al Quran. Kalau seseorang dari kamu menghendaki sesuatu, maka hendaklah ia solat dua rakaat, kemudian berdoa:

“Ya Allah! Aku mohon pemilihan Mu menerusi pengetahuan Mu dan aku mohon kekuatan Mu menerusi kudrat Mu serta aku minta pada Mu sebahagian dari limpah kurnia Mu yang sangat besar. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau amat mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan sesungguhnya Engkau amat mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah baik bagiku dalam urusan agama ku juga dalam urusan penghidupan ku serta natijah pada urusan ku, kini dan akan datang, maka tetapkan lah ia bagi ku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku, kini dan akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredhainya”

bdk2 kelas tasmi'

aku keluar drpd DQ atas byk faktor,salah satunya sbb aku dpt mimpi aku kt satu tmpt lain yg x pernah aku tgk.dn tempat aku jumpa bila aku dftr masuk KMPP...1st day aku kt KMPP pon ckop utuk aku terkejut dgn budaya...tapi aku alhamdulillah x terinfluence dgn culture shock tersebut....nauzubillahminzalik..idop kt KMPP pon x kurang bestnyer even staun je kt situ...dekat sket ngn umah....habes setaun kat sna,aku dapat la USMKK universiti APEX terchenta ini....hmmm....penat jugak aku mengarang....exercise jari kalo mcm ni slalu....

bacalah pesanan terakhir Rasulullah s.a.w kepada umatnya...

Khutbah ini disampaikan pada 9hb. Zulhijjah Tahun 10 Hijriyah di lembah Uranah, Gunung Arafah.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini.

Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan diatas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.

Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang.

Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan belemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

Wahai manusia, dengarlah bersunggah-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah Ibadah Haji’ sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam taqwa dan beramal soleh. Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya. nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku.

Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu…

Bismillah permulaanku~Assalamualaikum w.b.t
Julung kalinya aku terlbat dlm hal2 blog seperti ini....(x percya!!!)
x tau knapa....tapi permulaannya sbb awatif rumetku start buat..so...y not i try..kn? kadang2 cuba bnda baru ni x slh kalo x lari drpd syariat...insyaAllah~

contengan jalanan

get this widget here